Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej skierował do konsultacji projekt (wraz z uzasadnieniem oraz oceną skutków regulacji (OSR)) rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wystawiania faktur. Obecnie za fakturę uznawany jest dokument na przejazd autostradą płatną lub przejazd na odległość nie mniejszą niż 50 km, wystawiany w formie biletu jednorazowego przez podatników uprawnionych do świadczenia usług polegających na przewozie osób: kolejami normalnotorowymi, taborem samochodowym, statkami pełnomorskimi, środkami transportu żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej, promami, samolotami i śmigłowcami. Zatem za fakturę uznaje się dokument potwierdzający przejazd autostradą płatną lub bilet jednorazowy dokumentujący przejazd na odległość nie mniejszą niż 50 km.

W projekcie zaproponowano zniesienia limitu kilometrów. Zmiana ta ma charakter upraszczający i zmniejszający obowiązki podatnika, podmiot świadczący usługi przewozu osób uniknie konieczności wystawiania faktur na żądanie dla przejazdów poniżej 50 km. Jednocześnie zmiana ta pozwoli nabywcy skorzystać z prawa odliczenia podatku VAT na podstawie faktur (biletów) z tytułu nabycia wspomnianych usług bez względu na liczbę przejechanych kilometrów, oczywiście przy założeniu wykazania związku zakupu z działalnością gospodarczą (opodatkowaną) – podróż służbowa.

Konsultacje potrwają do 7 maja 2021 roku. Przebieg procesu legislacyjnego mogą Państwo śledzić na stronach Rządowego Centrum Legislacji (RCL). Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie uwag na nasz adres poczty elektronicznej. Prace nad projektem prowadzone są w ramach Komitetu Polityki Handlowej (KPH) działającego w naszej Izbie.