Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje społeczne rozporządzenia delegowanego w zakresie odnawialnych źródeł energii. Inicjatywa ta służy stworzeniu platformy ds. rozwoju odnawialnych źródeł energii, która powinna ułatwić transfery statystyczne między państwami UE. Platforma powinna pomóc w dokonywaniu transferów statystycznych, umożliwiając tym państwom UE, które nie osiągają wiążących celów krajowych na 2020 r., zakup energii odnawialnej od państw, które przekraczają swoją wartość docelową.

KIGEiT zachęca do przekazywania swoich opinii do Projektu rozporządzenia na temat platformy <tutaj> do 27 maja 2021r.