W związku z możliwością zgłoszenia uwag do Rozdziałów IV i V projektu aktu o usługach cyfrowych (DSA- Digital Services Act), Izba przesłała w dniu 6 maja 2021 r. stanowisko z uwagami do rozdziału 4 (Wdrażanie, współpraca, sankcje i egzekwowanie). Stanowisko zostało przygotowane w ramach Sekcji Operatorów Telekomunikacyjnych (SOT), działającej w naszej Izbie.