Przygotowaliśmy specjalna ofertę na przeprowadzenie szczepień w Państwa firmach, która została opracowaną na Nasze potrzeby przez platformę uPacjenta, a której operatorem jest House-Med (KRS: 0000315649) z siedzibą w Krakowie. Jeden zespół, wykonujący szczepienia (lekarz, pielęgniarka oraz rejestrator) jest w stanie zaszczepić między 12 a 20 osób na godzinę. Każdy zespół uPacjenta realizujący szczepienia posiada kompletne wyposażenie, które umożliwia przeprowadzenie akcji szczepień w biurze lub innej ustalonej do tego celu przestrzeni przedsiębiorstwa (z zachowaniem warunków przewidzianych przepisami prawa i sztuki medycznej). Założeniem jest, aby podmiot zgłaszający pracowników do zaszczepienia mógł wybrać jedną z trzech poniższych opcji procedury szczepień:

  1. Szczepienia w siedzibie podmiotu zgłaszającego pracowników (ich rodziny) przy wykorzystaniu infrastruktury lokalowej tego podmiotu;
  2. Szczepienia w punktach szczepień prowadzonych przez uPacjenta;
  3. Szczepienia w siedzibie podmiotu zgłaszającego pracowników (ich rodziny) przy wykorzystaniu mobilnych punktów szczepień pozostających w dyspozycji uPacjenta.

Informacje o przygotowaniu się do szczepienia, logistyce realizacji akcji szczepień dla firm, jak też oferta cenowa oraz zakresie wsparcia przedsiębiorców w procesie przygotowania akcji szczepień, znajdują się w ofercie, którą mogą Państwo pobrać <tutaj>.

Uwaga: koszt ponoszony przez firmę, opłacany na rzecz podmiotu realizującego szczepienia, zamyka się kwotą 19,00 PLN za każdą zaszczepioną osobę. W pierwszej kolejności, w celu ustalenia zakresu zapotrzebowania na szczepienia na COVID-19 dla firm pośród członków KIGEiT, wskazane byłoby pozyskanie przez nas, najlepiej w przeciągu 5-7 dni od ogłoszenia oferty, zgłoszeń zawierających zapotrzebowanie poszczególnych członków Izby wskazujące na ilości osób, które miałyby zostać zaszczepione w formule procedury szczepień dla firm oraz wskazujące osobę do kontaktu dla potrzeb realizacji logistyki szczepień. Tak ustalone informacje zostaną przekazane do uPacjenta. Kolejne działania odbywałyby się już w oparciu o koordynatora wyznaczonego przez uPacjenta w kontakcie z firmami. Państwa zgłoszenia proszę przesyłać do nas na adres poczty elektronicznej: kigeit@kigeit.org.pl – przekażemy je bezpośrednio do organizatorów..