„Polityka Energetyczna Polski 2040” (PEP 2040) jest dokumentem strategicznym, którego realizacja zdeterminuje kształt polskiej gospodarki na najbliższe kilkadziesiąt lat. Jednocześnie jest dokumentem, który będzie miał istotny wpływ na konkurencyjność gospodarki i bezpieczeństwo energetyczne. Niestety analiza przedstawionych założeń pokazuje, że PEP2040 jest dokumentem zachowawczym i w części bazującym na oderwanych od realiów rynku i ekonomii założeniach. Nasza Izba brała udział w przygotowywaniu tego dokumentu. Prace były prowadzone w ramach Komitetu Gospodarki Innowacyjnej (KGI) i Sekcji Inteligentnych Sieci – Smart Grids (SIS-SG).

Dokument Rady Przedsiębiorczości jest dostępny <tutaj>.