Wszystkich członków Sekcji Producentów Aparatury Elektrycznej (SPAE) zapraszamy do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Sekcji, które odbędzie się w dniu 2 czerwca 2021 roku, od godz. 13:00 do 14:00 w  trybie online. Materiały dla członków biorących udział w Zgromadzeniu zostaną przesłane elektronicznie.


UWAGA! Przedstawiciele firm-członków Sekcji chcący wziąć udział w głosowaniu uchwał powinni dostarczyć przed rozpoczęciem Zgromadzenia wypełnione pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu.