Sekcja Producentów Aparatury Elektrycznej KIGEiT wspiera inicjatywę MSSI Electrical, która wzywa do kompleksowego podejścia ws. zgodnych z wymaganiami produktów dot. instalacji elektrycznych

Wnosząc wkład w ogólnoeuropejskie wysiłki na rzecz wzmocnienia zgodności produktów, MSSI-Electrical wydała serię filmów wideo mających na celu podniesienie świadomości importerów, hurtowników i instalatorów produktów elektroinstalacyjnych na temat ich roli w określaniu, kupowaniu, sprzedawaniu i instalowaniu zgodnych produktów, zaznaczając tym samym – Konieczność bezpieczeństwa i ochrony życia.

Zgodnie z nowymi przepisami UE dotyczącymi nadzoru rynku produktów[1], które mają wejść w życie 16 lipca 2021 r., podmioty gospodarcze w całym łańcuchu dostaw będą miały większą odpowiedzialność za zapewnienie zgodności produktów udostępnianych na rynku UE. Ponadto nowe rozporządzenie określa ramy prawne dla ściślejszej współpracy między organami nadzoru rynku oraz między podmiotami gospodarczymi i organami nadzoru rynku.

Od 2015 r. MSSI-Electrical, Inicjatywa Wspierania Nadzoru Rynku dla produktów elektroinstalacyjnych, inicjatywa CECAPI, producenci oraz ich i krajowe stowarzyszenia branżowe połączyli siły, aby aktywnie wspierać lokalne działania egzekwowania prawa oraz zbiorowe wysiłki na rzecz zapewnienia, że ​​w Europie będą stosowane produkty w 100% zgodne.

Niestety, każdego roku w Europie średnio 1300 osób umiera w wyniku porażenia prądem lub pożaru spowodowanego wadliwą instalacją elektryczną[2]chociaż przypisuje się je szeregowi przyczyn, niezgodne produkty elektryczne mogą być czynnikiem przyczyniającym się do tego. Dlatego firma MSSI Electrical przygotowała serię filmów, których celem jest poinformowanie importerów, dystrybutorów, hurtowników, instalatorów i użytkowników końcowych o znaczeniu specyfikacji, sprzedaży, kupowania i instalowania zgodnych z wymogami produktów elektroinstalacyjnych w celu ochrony życia przed ryzykiem pożaru.

Opierając się na istniejącym zharmonizowanym prawodawstwie UE w zakresie bezpieczeństwa, nowe rozporządzenie ma na celu wzmocnienie jednolitego rynku UE poprzez wzmożenie wysiłków na rzecz zapobiegania wprowadzaniu na rynek UE produktów niezgodnych z wymogami. „MSSI-Electrical z zadowoleniem przyjmuje nowe przepisy, a zwłaszcza włączenie art. 9 w celu zacieśnienia współpracy między organami nadzoru rynku i organizacjami reprezentującymi podmioty gospodarcze, w celu promowania zgodności, podnoszenia świadomości i pomocy w identyfikowaniu niezgodnych produktów.” powiedział Pierre Selva, dyrektor ds. oceny zgodności i nadzoru rynku w Schneider Electric oraz Convenor w MSSI. Filmy MSSI-Electrical, mające na celu wspieranie branży, podkreślają niebezpieczeństwa związane z niezgodnymi produktami i przedstawiają kilka łatwych do wykonania praktycznych kroków, które pomogą wykryć potencjalnie niezgodne produkty instalacji elektrycznych. „Z niecierpliwością czekamy na dalsze wspólne wysiłki z władzami lokalnymi w ramach tego praktycznego podejścia do podnoszenia świadomości, zapewniania szkoleń i wsparcia w celu zapewnienia zgodności produktów i bezpieczeństwa użytkowników końcowych”. dodał pan Selva.

Filmy są dostępne na Witryna internetowa MSSI.

Informacje o inicjatywie wsparcia nadzoru rynku (MSSI) Electrical

MSSI Electrical to CECAPI inicjatywa, przy wsparciu głównych graczy przemysłowych, w tym ABB, Benedict, Dehn, Eaton, Hager, Legrand, Niko, Schneider Electric i Siemens.

MSSI Electrical, inicjatywa non-profit, jest obsługiwana przez Partnerstwo ORGALIM w Brukseli. Celem MSSI Electrical jest pomoc w eliminacji niebezpiecznych i niezgodnych z wymogami produktów elektrycznych w Europie, aby pomóc chronić ludzi, towary i mienie. Współpracując z organami handlowymi, organami nadzoru rynku i organami ścigania, MSSI Electrical zapewnia informacje i szkolenia w celu wsparcia wysiłków mających na celu zapewnienie, że 100% produktów używanych w Europie jest bezpiecznych i zgodnych z przepisami. Niektóre z największych światowych firm zajmujących się innowacjami w zakresie produktów elektrycznych współpracują w celu podniesienia świadomości i poinformowania właściwych osób, w tym operatorów łańcucha dostaw, organów celnych i innych organizacji rządowych.


[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1020 z dnia 20 czerwca 2019 r. W sprawie nadzoru rynku i zgodności produktów.

[2] Forum Europejskiego Bezpieczeństwa Domowego Elektrycznego, Biała księga Bezpieczeństwo elektryczne w mieszkaniach. Jak zapewnić postęp, Marzec 2020