Konsultacje Bieżące

  Konsultacje Zakończone

  • Konsultacje MG projektu Polityki energetycznej Polski do 2050 r.

   Ministerstwo Gospodarki 7 sierpnia 2015 r. przekazało do konsultacji społecznych projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 r. Uwagi do dokumentu można zgłaszać do 18 września
  • Konsultacje społeczne MG nowelizacji ustawy o OZE

   Ministerstwo Gospodarki 15 maja 2015 r. skierowało projekt nowelizacji ustawy o OZE do konsultacji społecznych i międzyresortowych. Wprowadzenie mechanizmów umożliwiających wypłacenie wytwórcom energii z mikroinstalacji
  • RoHS konsultacje

   W kwietniu rozpoczęły się konsultacje dotyczące oceny wniosków zmieniających załącznik III i IV dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie
  • Konsultacje rozporządzeń Ministra Środowiska

   KIGEiT informuje,że trwają konsultacje trzech rozporządzeń Ministra Środowiska do Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Na stronach RCL znajdą Państwo projekty następujących