Ministerstwo Energii dnia 27 czerwca 2017 r. skierowało projekt ustawy o zmianie ustawy o OZE oraz niektórych innych ustaw do konsultacji społecznych i międzyresortowych.  Uwagi można było zgłaszać do 14 lipca 2017 r.

Dokumenty do pobrania:

  • projekt ustawy <tutaj>
  • stanowisko KIGEiT <tutaj>.