W dniu 6 marca 2020 roku Zarząd Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji podjął uchwałę, w której zwraca się do członków KIGEiT o włączenie się do prac nad strategią wychodzenia z kryzysu.  Jako Izba zebraliśmy reprezentatywną ilość wywiadów i ankiet. Przedsiębiorcy KIGEiT oraz innych organizacji przedsiębiorstw wskazują, że wszystkie obecne działania sprowadzają się do redystrybucji kurczących się zasobów, przy czym wybierane są najkosztowniejsze metody tej redystrybucji, co zwiększa marnotrawstwo i tak bardzo skromnych środków. Zatem w ocenie Zarządu KIGEiT, wypracowanej na podstawie opinii naszych członków, regulacje określane łącznie jako tarcza antykryzysowa nie spełnią naszych oczekiwań.

Dlatego KIGEiT wspólnie z Krajową Izbą Gospodarczą i innymi organizacjami przedsiębiorstw rozpoczęła pracę nad własną strategią wychodzenia z kryzysu. Z przeprowadzonych dotychczas konsultacji wynika, że największe poparcie ma koncepcja oparta na pakietach zamówień publicznych. Dlatego rozpoczęliśmy pracę nad strategią pobudzania cyfrowego, która uruchomi mechanizmy sprzyjające przechodzeniu do zrównoważonej gospodarki sieciowej o biegu zamkniętym. Ten kierunek kieruje większą niż w innych wariantach ilość środków na finansowanie stanowisk pracy. To pozwoli utrzymać zatrudnienie oraz skierować wysiłek społeczny na poprawę systemową gospodarki Polski jako części gospodarki UE.

W oparciu o Europejski Zielony Ład powinniśmy opracować zestaw wewnętrznie spójnych pakietów inwestycyjnych i modernizacyjnych. Jeśli zdołamy wykonać to zadanie, to zwiększymy prawdopodobieństwo, że zielona transformacja cyfrowa pozytywnie wpłynie na wychodzenie z obecnego kryzysu i przyczyni się do wzrostu jakości i stabilności gospodarki UE.

Apel do członków Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji znajdą Państwo pod LINKIEM