W dniu 3 kwietnia 2020 roku Izba wysłała do Ministerstwa Cyfryzacji stanowisko z uwagami do Działu I Rozdziału 1, 3, 4, Działu IV Rozdziału 1, 2, 3, 5 oraz Działu VII Rozdziału 2 i 3 (w zakresie definicji, analizy rynku i obowiązków regulacyjnych, numeracji oraz usługi powszechnej, wraz z kosztem netto) projektu ustawy – Prawo Komunikacji Elektronicznej, zgodnie z harmonogramem zgłaszania uwag przekazanym przez Ministerstwo Cyfryzacji.

Kolejna tura uwag dotyczy zagadnień: wpisu do rejestru PT i JST, kontroli, postępowania przed Prezesem UKE, kar, tajemnicy komunikacji elektronicznej oraz bezpieczeństwa sieci i usług oraz obowiązków na rzecz bezpieczeństwa państwa (Dział I Rozdział 2, 5, Dział VII Rozdział 4, Dział VIII, Dział IX Projektu ustawy). Termin na przesyłanie uwag mija w dniu 8 kwietnia 2020 r.

Stanowisko zostało przygotowane w ramach Sekcji Operatorów Telekomunikacyjnych (SOT), działającej w naszej Izbie.