Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 31 marca 2020 r. zatwierdziło aktualizację harmonogramu konkursów w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój na 2020 r. W nowym harmonogramie znajduje się poszerzona ofertę konkursów ogłaszanych w bieżącym roku przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach poddziałania 1.1.1. POIR w związku z sytuacją wywołaną epidemią COVID-19. Alokacja na konkurs wynosi 200 mln zł.

Nowa wersja harmonogramu zawiera również aktualizacje terminów naborów wniosków, o których NCBiR informowało w ostatnim czasie.