Z Ministerstwa Finansów (MF) otrzymaliśmy zaproszenie do publicznych konsultacji dotyczących projektu rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących   wraz z uzasadnieniem  i oceną skutków regulacji (OSR). Przebieg procesu legislacyjnego mogą Państwo śledzić na stronie Rządowego Centrum Legislacji (RCL). Rozporządzenie wprowadza możliwość wydawania paragonów w postaci elektronicznej, tzw. e-paragonów, z kas rejestrujących.

KIGEiT, w ramach Sekcji Dostawców Fiskalnych Urządzeń Rejestrujących (SDFUR),  opracowała stanowisko  i przesłała je do Ministerstwa w dniu 30 marca 2020 roku.