Wydarzenia ostatnich tygodni wstrząsnęły całym życiem społecznym, a szczególnie mocno – gospodarką. Nie sposób dzisiaj oszacować bezpośrednich skutków pandemii, a tym bardziej przewidzieć jej konsekwencji w horyzoncie najbliższym miesięcy. Nie możemy dokonać oceny obecnej sytuacji na podstawie zdarzeń z przeszłości, bo tego co teraz dzieje w skali krajowej i międzynarodowej nie da się z niczym porównać. Wydaje się, że czeka nas bardzo poważny kryzys gospodarczy, więc powinniśmy niezwłocznie przygotować strategię łagodzenia jego skutków i jak najszybszego powrotu na ścieżką wzrostu.

Aby taką strategię wypracować, potrzebujemy aktualnych danych. Aktualnych, to znaczy danych zbieranych z rynku na bieżąco i jak najczęściej, gdyż dynamika obecnych zdarzeń jest olbrzymia. Informacje o zmianach  poziomie zatrudnienia, bezrobocia,  o przestojach i ich przyczynach o nastrojach przedsiębiorców oraz inwestorów zarówno w kraju jak i za granicą pozwoliłyby oszacować tę dynamikę oraz kierunki zmian. Na tej podstawie będziemy mogli na bieżąco informować rząd i Komisję Europejską o potrzebach i problemach oraz proponować rozwiązania.

Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji pierwsze wywiady zaczęła już zbierać od 12 marca 2020 roku. Na tej podstawie przygotowaliśmy pierwszą ankietę, rozesłaną w dniu 18.03.2020, której celem było określenie jaka jest skala i charakter narastających napięć gospodarczych. Równolegle nawiązaliśmy współpracę z DigitalEurope – europejską organizacją przedsiębiorstw cyfrowych UE. Organizacje przedsiębiorstw z krajów członkowskich UE, należące do tej organizacji, wspólnie przygotowały ankietę on-line, którą udostępniliśmy 23.03.2020. Dane z tego procesu są na bieżąco przetwarzane, integrowane i raportowane do DE przez stowarzyszenie przedsiębiorstw informatycznych Niemiec – BITKOM. W ten sposób powstaje obraz procesu, którego jesteśmy zarówno świadkami jak i uczestnikami. Po pierwszym tygodniu ankietowania już wiemy, że do wypracowania skutecznej strategii naprawczej potrzebujemy informacji o wszystkich przedsiębiorcach.

Tylko przy jednoczesnym i spójnym ankietowaniu całej gospodarki będziemy w stanie ujawnić procesy i interakcje pomiędzy nimi w całej ich złożoności. Jest to zadanie, które najlepiej mogą wykonać organizacje przedsiębiorstw cyfrowych,  jeśli otrzymają poparcie i zrozumienie ze strony wszystkich organizacji i stowarzyszeń przedsiębiorstw i  pracodawców – niezależnie od branży, charakteru i skali prowadzonej działalności. Dlatego apelujemy o masowe wypełnianie ankiet udostępnionych on-line nawet wielokrotnie, jeśli sytuacja przedsiębiorstwa zmieniła się w stosunku do tej opisanej w poprzedniej ankiecie. Do natychmiastowego przetworzenia tych danych nie jest w tej chwili przygotowana żadna organizacja ani firma, ale w ciągu najbliższych tygodni będziemy mieli narzędzia, które pozwolą zbierane informacje przetworzyć w raport opisujący stan na określony dzień oraz dynamikę zmian do tego dnia.

Dostęp do ankiety znajdą Państwo pod tym LINKIEM.