Ministerstwo Finansów opublikowało rozporządzenie dotyczące przedłużenia terminu do złożenia zeznania CIT-8 za rok 2019 i zapłaty podatku CIT za 2019 r (Dz.U. z 27.03.2020, poz. 542). Wg rozporządzenia ostateczny termin do rozliczenia i zapłaty CIT za rok, który zakończył się w okresie od dnia 1 grudnia 2019 r. do dnia 31.01.2020 r. dla wszystkich przedsiębiorców został przesunięty z 31 marca na 31 maja 2020 r. Nasze uwagi zgłoszone w dniu 25.03.2020 roku zostały więc uwzględnione. Przesunięcie terminu na złożenie CIT-8 oznacza również w praktyce przesunięcie terminu na złożenie informacji MDR-3 w zakresie schematów podatkowych dotyczących podatku CIT za 2019 r. Więcej informacji znajdą Państwo w omówieniu przygotowanym przez naszego Partnera firmę Andersen Tax & Legal.