W dniu 30 marca 2020 roku nasza Izba przesyłała do Marszałka Senatu propozycje KIGEiT do procedowanego obecnie projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Tarcza w praktyce nie przewiduje żadnych działań osłonowych dla właścicieli galerii handlowych, którzy zostali pozbawieniu przychodów z najmu powierzchni, a muszą regulować swoje zobowiązania wobec banków i kontrahentów. Jakimś ratunkiem byłaby możliwość rezygnacji z zaliczek uproszczonych, ale ustawa przewiduje taką możliwość tylko w odniesieniu do małych podatników. Postulujemy objęcie tą możliwością także średnich i dużych podatników.  Wnosimy także o uwzględnienie zmian w bieg terminów przewidzianych nie tylko przepisami prawa administracyjnego ale także prawa cywilnego, a także zmian w zakresie doręczeń elektronicznych. Treść naszego wystąpienia znajdą Państwo pod tym LINKIEM.