Z Ministerstwa Finansów (MF) otrzymaliśmy zaproszenie do publicznych konsultacji dotyczących projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie grupy podatników lub rodzajów czynności, w odniesieniu do których możliwe jest używanie kas rejestrujących mających postać oprogramowania  wraz z uzasadnieniem  i oceną skutków regulacji (OSR). Przebieg procesu legislacyjnego mogą Państwo śledzić na stronie Rządowego Centrum Legislacji (RCL). W projekcie proponuje się  umożliwienie wprowadzenia stosowania tego typu kas dla wskazanych grup podatników w branży transportowej.

KIGEiT, w ramach Sekcji Dostawców Fiskalnych Urządzeń Rejestrujących (SDFUR), opracowała stanowisko  i przesłała je do Ministerstwa w dniu 31 marca 2020 roku.