Z Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) otrzymaliśmy zaproszenie do publicznych konsultacji dotyczących projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2020 wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji (OSR). Przebieg procesu legislacyjnego mogą Państwo śledzić na stronie Rządowego Centrum Legislacji (RCL).
KIGEiT, po konsultacjach wewnętrznych, przesłała uwagi do GUS w dniu 8 kwietnia 2020 roku.