Obecny kryzys pokazał, że zapewnienie obywatelom niezbędnej pomocy medycznej wymaga natychmiastowej modernizacji sektora ochrony zdrowia. Przedsiębiorcy chcą przedstawić rządowi propozycję pakietu zamówień oraz sposobów ich realizacji. Apelują o wspólne przygotowanie systemowych rozwiązań, które mają być nie tylko na czas pandemii.

Przedsiębiorcy chcąc zachować ciągłość finansową, zachwianą przez COVID-2019 poszukują nowych sposobów wykorzystania zaplecza technologicznego i potencjału intelektualnego. Wiele firm dysponuje wolnymi liniami produkcyjnymi. Dlatego grupa organizacji pracodawczych i biznesowych zwróciła się z apelem do przedsiębiorców o pomoc w przygotowaniu pakietu modernizacji sektora Ochrony Zdrowia. Ze wszystkich systemów bezpieczeństwa służących ochronie życia i zdrowia obywateli ten jest z całą pewnością najważniejszy a pobudzanie popytu poprzez zamówienia publiczne to najlepszy sposób przeciwdziałania kryzysowi gospodarczemu.

Inicjatorzy projektu chcą bazować na już opracowanych dokumentach w zakresie cyfryzacji ochrony zdrowia, co ma przyspieszyć tworzenie listy pilnych zamówień. Stworzenie strategii poprawy stanu bezpieczeństwa zdrowotnego do końca czerwca 2020 roku pozwoli uruchomić przetargi publiczne i je rozstrzygnąć latem tak, aby już w październiku 2020 były pierwsze efekty tych prac, np. w zakresie uruchomienia technologii i przygotowania zasobów niezbędnych do natychmiastowego uruchomienia produkcji odpowiedniej ilości sprzętu i materiałów. Rynek produktów, usług i materiałów dla służby zdrowia jest bardzo silnie regulowany. Większość materiałów i osprzętu dopuszcza się do użytku po spełnieniu szeregu wymogów potwierdzonych odpowiednimi certyfikatami. Wprowadzone ad hoc regulacje prawne pozwalają na szybkie uruchomienie produkcji, ale nie zwalniają z odpowiedzialności za popełnione w wyniku pośpiechu błędy technologiczne, które mogłyby spowodować niepotrzebne ofiary. Dlatego należy stworzyć system niezbędnych informacji, które pozwoliłyby tę przeszkodę szybko pokonać. Powstała wstępna lista problemów i zadań, które powinny być przełożone niezwłocznie na projekty i zamówienia dla przemysłu. Wśród nich wymienione zostały m.in.: udostępnienie usług cyfrowej tożsamości (np. PZ, certyfikatów ZUS) do wykorzystania w obszarze e-zdrowia, wprowadzenie do szerokiego stosowania zdalnej opieki nad pacjentami (telemedycyna, telemonitoring, koordynacja opieki), jako postulowanego i/lub wymaganego elementu odpowiednich świadczeń gwarantowanych, wprowadzenie zasad otwartej architektury oraz standardów interoperacyjności w systemach informacyjnych wykorzystywanych do realizacji działań finansowanych ze środków publicznych, stworzenie wiarygodnych zasobów informacyjnych o zdrowiu i chorobach oraz funkcjonowaniu systemu zdrowia a także narzędzi ich udostępniania (np. serwisy internetowe, chatboty), zdefiniowanie planu rozwoju oraz sposobów realizacji cyfrowej dojrzałości/transformacji systemu zdrowia we wszystkich obszarach i w odniesieniu do wszystkich interesariuszy systemu zdrowia.

Inicjatorzy akcji: Krajowa Izba Gospodarcza, Konfederacja Lewiatan, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji, Fundacja Digital Poland, Polska Izba Komunikacji Elektronicznej. Pełną treść Apelu znajdą Państwo pod tym LINKIEM.


Kontakt: kigeit@kigeit.org.pl, tel. 22 8406522