Rozpoczęły się konsultacje projektu ustawy MKiŚ Prawo energetyczne i niektórych innych ustaw (UD36).
Ministerstwo Klimatu i Środowiska opublikowało dziś (27.05.2024r.) na RCL  Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (UD36) wraz z uzasadnieniem i Oceną Skutków Regulacji (OSR).
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw umożliwia realizację celu 6. „Stworzenie stabilnego otoczenia regulacyjnego” PSW. Nowelizacja Prawa energetycznego stanowi część pakietu legislacyjnego zwanego Konstytucją dla wodoru.  Głównym celem zmian jest stworzenie ram regulacyjnych funkcjonowania rynku wodoru w Polsce. Zawarte w nim przekrojowe zmiany zakładają m.in.:
  • Wprowadzenie siatki pojęć w Prawie energetycznym koniecznych do rozwoju i funkcjonowania rynku wodoru w Polsce.
  • Utworzenie ram umożliwiających międzysektorową działalność w zakresie gazu ziemnego i wodoru.
  • Stworzenie zasad certyfikacji i wyznaczania operatorów wodorowych.
  • Uregulowanie zasad koncesjonowania działalności związanej z magazynowaniem wodoru.
  • Zaprojektowanie zasad funkcjonowania systemów wodorowych.
  • Wprowadzenie systemowych mechanizmów wsparcia dla prowadzenia działalności badawczorozwojowej dla projektów z zakresu technologii wodorowych.
  • Propozycję uproszczeń dla podmiotów inwestujących w rozwój systemu wodorowego.
Powyższe zmiany skutkować będą stabilnością prawa dla podmiotów z sektora publicznego i prywatnego operujących w obszarze wodoru ponieważ przyczynią się do pełnego wykorzystania potencjału wodoru.
Uwagi proszę zgłaszać w tabeli do dnia 12.06.2024r. do godziny 12tej na adres e-mail Izby.
W Izbie tematyką energetyki zajmuje się Sekcja Inteligentnych Sieci – Smart Grids (SIS-SG) KIGEiT.