brązowy medal INTARG 2024brązowy medal INTARG 2024Projekt Alu4CED otrzymał brązowy medal INTARG 2024.

Z dumą informujemy, że nasz rewolucyjny projekt „Wielofunkcyjna obudowa urządzeń elektronicznych na bazie aluminium w gospodarce obi

egu zamkniętego” (Alu4CED) został doceniony przez komisję konkursową i zdobył Brązowy Medal na Intarg 2024 w Katowicach!

W dniach 21 – 23 maja 2024r. odbyły się w Katowicach 17 Międzynarodowe Targi Wynalazków i Innowacji INTARG® – wydarzenie wielobranżowe o szerokim zasięgu oddziaływania – interdyscyplinarnym, krajowym oraz międzynarodowym. W 2024 roku, równolegle z targami INTARG® odbyły się Międzynarodowe Targi Ekologii i Ochrony Środowiska INTARG® EKO 2024.

Dążenie do zrównoważonego rozwoju i realizacji celów Komisji Europejskiej Green Deal jest dla nas priorytetem. Pierwsze szacunki wskazują, że nasza aluminiowa obudowa jest bardziej zrównoważona środowiskowo niż tradycyjne obudowy z tworzywa sztucznego.

Projekt realizujemy w międzynarodowym kosorcjum dzięku dofinansowaniu uzyskanemu w 34 konkursie Inicjatywy CORNET. Instytuty z którymi współpracujemy w kraju to:

  • Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Tele- i Radiotechniczny, „Ł-ITR
  • Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżalaznych, „Ł-IMN

oraz z Niemiec:

  • Forschungsvereinigung Räumliche Elektronische Baugruppen 3-D MID e.V., „3-D MID e.V.
  • Fraunhofer Institute for Mechatronic Systems Design IEM, „Fraunhofer IEM
  • Fraunhofer Institute for Reliability and Microintegration IZM, „Fraunhofer IZM

Wiecej informacji o projekcie znajdą Państwo <tutaj>.

Raport z Targów jest dostępny <tutaj>.