KIGEiT przypomina, że dyrektywa (UE) 2024/825 w sprawie wzmocnienia pozycji konsumentów na potrzeby zielonej transformacji, została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Informujemy, że Komisja Europejska organizuje sesję informacyjną dla zainteresowanych stron w poniedziałek 24 czerwca 2024 o godz. 14:00–15:30 CEST w celu przedstawienia głównych przepisów dyrektywy, po której nastąpi część pytań i odpowiedzi. Jeśli chcą Państwo wziąć udział w tej sesji informacyjnej, zarówno online, jak i fizycznie, prosimy o zarejestrowanie się przed 14 czerwca pod linkiem https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/info-session-directive-eu-2024825-24-june

Zachęcamy do udziału.