W związku z zakończeniem konsultacji jakie były prowadzone w naszej Izbie w Sekcji Inteligentnych Sieci – Smart Grids (SIS-SG) oraz Sekcji Energetyki i Paliw (SEiP), dotyczących zgłaszania uwag do dokumentu przygotowanego przez Ministra Energii pt. „Polityka energetyczna Polski do 2040 r.” w dniu 15 stycznnia 2019 roku KIGEiT przesłała do Ministerstwa Energii uwagi zebrane wśród naszych członków. Uwagi te zebrane zgodnie z formularzem wymaganym przez Ministra Energii. Dziękujemy wszystkim członkom, którzy zgłosili swoje uwagi. Mamy nadzieję, że Minister Energii uwzględni je dokumencie finalnym.