Ministerstwo Energii ogłosiło konsultacje projektu dokumentuPolityka energetyczna Polski do 2040 r. (PEP2040). PEP2040 jest strategią państwa w zakresie sektora energetycznego – stanowi odpowiedź na najważniejsze wyzwania stojące przed polską energetyką w najbliższych dziesięcioleciach oraz wyznacza kierunki rozwoju sektora energii z  uwzględnieniem zadań niezbędnych do realizacji w perspektywie krótkookresowej. Realizacja PEP2040 odbywać się będzie poprzez osiem kierunków działań w sektorze energii, podzielonych na zadania wykonawcze. Poza dokumentem zasadniczym PEP2040, Ministerstwo Energii przedstawia także inne dokumenty:

Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko zostanie przeprowadzona po konsultacjach PEP2040. Wszystkich zaintersowanych zachęcamy do składania uwag na nasz adres poczty elektronicznej: kigeit@kigeit.org.pl w terminie do 15 stycznia 2019 roku do godz. 12:00 na specjalnym formularzu. Prace będą prowadzone w Sekcji Inteligentnych Sieci – Smart Grids (SIS-SG) oraz Sekcji Energetyki i Paliw (SEiP) naszej Izby.


Wyniki konsultacji: Sekcja Inteligentnych Sieci – Smart Grids (SIS-SG) oraz Sekcja Energetyki i Paliw (SEiP) przeprowadziły proces konsultacji w środowisku a wyniki konsultacji zostały przesłane do Ministerstwa Energii w dniu 15.01.2019 r.