W dniu 21 listopada 2018 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Izby, które wybrało nowe Organy Izby na lata 2018-21. W głosowaniu tajnym wybrano Radę Izby a w jawnym Komisję Rewizyjną i Rozjemczą. Prezes Zarządu został wybrany bezpośrednio przez Walne Zgromadzenie, natomiast pozostałych członków Zarządu wybrała Rada Izby spośród kandydatów przedstawionych przez Prezesa. Prezydia wybieralnych Organów Izby w kadencji 2018-21 przedstawiają się następująco:


Przewodnicząca Rady Izby — Dominika Bettman
Wiceprzewodniczący Rady Izby — Marek Gondzio


Prezes Zarządu — Stefan Kamiński
Wiceprezes Zarządu — Jarosław Tworóg


Przewodniczący Komisji Rewizyjnej — Wojciech Gawęda
Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej — Przemysław Jurgiel-Żyła


Przewodniczący Komisji Rozjemczej — Robert Uklański
Wiceprzewodniczący Komisji Rozjemczej — Maciej Pabisiak