Ministerstwo Finansów przekazało KIGEiT do konsultacji projekt z 30 listopada 2018 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja podatkowa. Prace nad projektem można śledzić na stronie RCL. W projekcie proponuje się zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług mające na celu zastąpienie deklaracji VAT-7 i VAT-7K przez przesyłanie nowej deklaracji w formie pliku JPK. Wszystkie proponowane zmiany mają charakter dostosowujący do wprowadzenia proponowanego rozwiązania. Rozbudowane pliki JPK będą zawierały dane pozwalające na włączenie deklaracji VAT do nowego pliku JPK VAT. Projekt ma na celu uproszczenie rozliczeń w podatku od towarów i usług. Informacje wysyłane w sposób analogiczny, jak obecnie pliki JPK_VAT, zastąpią deklarację podatkową, w szczególności deklarację VAT-7 i VAT-7K. Podatnicy nie będą musieli składać dwóch dokumentów: pliku JPK_VAT i deklaracji VAT, tak jak dotychczas, ale tylko jeden –nową deklarację w formie pliku JPK. Dodatkowo nie będzie wymagane dołączanie do takiej deklaracji załączników, które są przewidziane przy obecnych deklaracjach tj. VAT-ZZ, VAT-ZD i VAT-ZT, a także dodatkowych wniosków występujących w standardowych deklaracjach.
Projekt wprowadza także ułatwienia dotyczące importu w procedurze uproszczonej w zakresie wskazania konkretnego naczelnika urzędu celno-skarbowego do przedkładania dokumentów określonych w art. 33a ustawy VAT.
Projekt przewiduje uregulowanie funkcjonowania powstałego na bazie plików JPK_VAT Centralnego Rejestru Faktur (CRF). Podstawowym celem CRF jest analiza i kontrola prawidłowości wystawianych przez podatników faktur VAT i eliminacja nadużyć związanych z procederem wystawiania „pustych” faktur i wyłudzeń karuzelowych
Dodatkowo projekt wprowadza obowiązek dla podatników prowadzących ewidencję przy zastosowaniu kas rejestrujących informowania nabywców o obowiązkach związanych z wystawieniem i wydaniem paragonu fiskalnego lub faktury z każdej sprzedaży (Art. 1 pkt 10 (art. 111 ust. 3a ustawy VAT)).


Zainteresowanych prosimy o przesyłanie uwag do niniejszego projektu do dnia 20.12.2018 r. na adres kigeit@kigeit.org.pl. Zebrane uwagi w formie stanowiska KIGEiT zostaną przesłane do MF. Dokumenty do konsultacji: