Category Organy – Walne Zgromadzenia

Zarząd Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji obradujący w Warszawie 15 maja 2019 r., zgodnie z § 18 Statutu w głosowaniu jawnym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie KIGEiT ...
Czytaj więcej