W dniu 16 listopada 2018 roku otrzymaliśmy od Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju pismo w sprawie zamknięcia programu sektorowego IUSER,którego nasza Izba była inicjatorem. Dyrektor powołał się na uchwałę Rady NCBiR z dnia 24 października 2018 r. w sprawie podjęcia rozstrzygnięć dotyczących dalszej realizacji oraz warunków wdrażania programów sektorowych. Oprócz naszego programu podjęto także decyzję o zamknięciu jeszcze kilku innych programów sektorowych m.in.: lNNOTEXTILE, INNOSBZ, INNOTABOR, INNOCHEM, PBSEInnoNeuroPharm, WoodINN, INNOMOTO, INNOMED.

Jednocześnie Dyrektor NCBiR zaprosił naszą Izbę do podjęcia wspólnych działań na rzecz zwiększenia zaangażowania podmiotów z branży producentów inteligentnych urządzeń i systemów do generacji energii oraz wykorzystania środków będących w dyspozycji NCBR w ramach programów horyzontalnych. Zaproponował – mając na względzie dalsze potrzeby sektora – spotkanie dla przedstawicieli Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji oraz, w drugiej kolejności, warsztaty dla wszystkich podmiotów z sektora producentów inteligentnych urządzeń i systemów do generacji energii zainteresowanych udziałem w konkursach ogłaszanych w ramach programów horyzontalnych NCBR. Spotkanie z udziałem przedstawicieli Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji (według zapowiedzi p. Dyrektora ma się odbyć na przełomie listopada i grudnia 2018 roku (po otrzymaniu niniejszego pisma, dostaliśmy informację, że będzie to połowa stycznia 2019 roku).

Zarząd Izby ze zdziwieniem przyjął decyzję Rady NCBiR, biorąc pod uwagę prace jakie prowadzone są obecnie w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii oraz Ministerstwie Cyfryzacji nad oprogramowaniem kognitywnym (zwanym sztuczną inteligencją). To właśnie program IUSER był nastawiony na aplikacje i oprogramowanie z tym związane. Najpierw decyzją NCBiR wykluczono w ostatnim naborze firmy z woj. mazowieckiego (woj. mazowieckie jest zagłębiem dla tych firm) a następnie podejmując decyzję o zamknięciu programu powoływano się, że zgłosiło się mało firm. Naprawdę trudno zrozumieć czasami decyzje administracyjne.