W dniu 26 listopada 2018 r. Sekcja Dostawców Fiskalnych Urządzeń Rejestrujących (SDFUR) przesłała do Ministerstwa Finansów uwagi i komentarze rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących (do projektu z 05.11.2018).