W dniu 23 listopada 2018 b. Izba wysłała do Ministerstwa Cyfryzacji stanowisko do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw. W stanowisku Izba zaznaczyła, że w podtrzymuje uwagi zgłoszone w konsultacjach poprzedniej wersji projektu, biorąc pod uwagę, że szereg uwag i propozycji zgłoszonych w stanowisku z dnia 20 kwietnia 2018 r. nie została odzwierciedlona w nowym projekcie.