KIGEiT objęła patronatem konferencję pt.: „Najważniejsze zmiany w przepisach podatkowych w 2019 r.„. Celem konferencji jest zapoznanie uczestników z nowymi przepisami i przedstawienie praktycznych konsekwencji, które będą miały wpływ na prowadzenie biznesu. Konferencja odbędzie się 5 grudnia 2018 r. (środa) w godz. od 09:00 do 15:30 w Warszawie w Europejskim Centrum Współpracy Startupów i Korporacji The Heart (Budynek Warsaw Spire), Pl. Europejski 1 (38 piętro). Prelegentami będą znakomici eksperci: Monika Poteraj, Arkadiusz Żurawicki, Marcin Matyka, Aleksandra Kalinowska, Katarzyna Chrapowicka

Szczegółowy program konferencji:

  1. Planowane zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych w tym: zmiany dotyczące podatku u źródła (WHT), zmiany w zakresie zaliczania do kosztów podatkowych opłat związanych z nabyciem i użytkowaniem samochodów osobowych,  możliwość odliczenia hipotetycznych odsetek od kapitału własnego, zasady rozliczania konwersji długu na kapitał, nowa stawka 9% i warunki jej stosowania, rozwiązania dla pakietów wierzytelności, ulga podatkowa na innowacje, nowe dodatkowe zobowiązanie podatkowe, podatek od dochodów z niezrealizowanych zysków (tzw. exit tax), inne wybrane zmiany.
  2. Planowane zmiany w zakresie cen transferowych w tym: zmiany w zakresie zasad sporządzania dokumentacji cen transferowych, wprowadzenie uproszczonych zasad rozliczeń, nowe pojęcia i definicje, korekty cen transferowych.
  3. Planowane zmiany w Ordynacji podatkowej w tym: zmiany w zakresie interpretacji indywidualnych, zmiany w konstrukcji klauzuli o unikaniu podwójnego opodatkowania, raportowanie schematów podatkowych.
  4. Planowane zmiany w zakresie podatku VAT w tym: nowe zasady opodatkowania bonów, brak deklaracji VAT – JPK_VDEK, nowe stawki VAT i wiążąca informacja stawkowa (WIS), kasy elektroniczne.
  5. Planowane zmiany w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz innych obciążeń związanych z zatrudnianiem pracowników w tym: najważniejsze zmiany w zakresie opodatkowania osób fizycznych z punktu widzenia płatnika, danina solidarnościowa, zawieszenie poboru składek ZUS – aktualny status,
  6. Planowane zmiany w podatku od czynności cywilnoprawnych w tym: nowa stawka dla opodatkowania pożyczek.

Kwestie organizacyjne:
Koszt udziału w konferencji to 295 zł plus VAT – dla członków KIGEiT przysługuje 15% rabat
Konferencja będzie prowadzona w języku polskim.
RVSP: Zgłoszenia przyjmowane są do 30 listopada 2018 r. na adres: o.borzuchowska@aztaxlegal.pl lub telefonicznie: 22 690 08 68. Zgłoszenie winno zawierać imiona i nazwiska uczestników, nazwę firmy oraz NIP, a także dane kontaktowe.
Liczba miejsc na konferencji jest ograniczona. Zgłoszenie stanowi podstawę do wystawienia faktury.


Informacje o A2Z Tax&Legal Matyka i Wspólnicy sp.k. oraz Andersen Global:
A2Z Tax&Legal jest firmą świadczącą usługi doradztwa podatkowego i prawnego. Poprzez inne podmioty z grupy A2Z Tax&Legal oferuje także usługi księgowe, VAT compliance oraz przedstawicielstwo podatkowe VAT. Najwyższa jakość usług, szybkość działania, jasne i uczciwe zasady rozliczeń, w połączeniu z rzetelnym przygotowaniem do każdego realizowanego przez nas projektu pozwalają nam budować długotrwałe i partnerskie relacje z Klientami.
A2Z Tax&Legal jest firmą współpracującą z Andersen Global w Polsce, od dnia 1 października 2018 r. podpisała umowę licencyjną na używanie znaku Andersen Tax&Legal, a od 1 stycznia 2019 r. uzyska status firmy będącej członkiem Andersen Global. Andersen Global to międzynarodowa organizacja, która zatrudnia ponad 3.500 pracowników i posiada biura w 119 lokalizacjach. Andersen Global jest budowany z myślą, aby zapewnić Klientom z całego świata najlepsze i najbardziej wszechstronne usługi świadczone przez najlepszych specjalistów o najwyższych standardach.