Ukazało się Rozporządzenie wykonawcze (UE) 2018/15511 dotyczące unieważnienia faktur wystawionych przez dwóch chińskich producentów eksportujących towary fotowoltaiczne z naruszeniem zobowiązania cenowego uchylonego rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2017/1570.
Komisja UE w wyniku przeprowadzenia dochodzenia dotyczącego przestrzegania zobowiązania cenowego stwierdziła, iż struktura biznesowa dwóch przedsiębiorstw uniemożliwiała monitorowanie przestrzegania zobowiązania, dlatego też transakcje prowadzone przez przedsiębiorstwa Jiangsu Sinski PV, Co. oraz Zheijang Koly Energy Co. Ltd i wymienione w rozporządzeniu zostały unieważnione i nałożone zostały cła antydumpingowe.