W dniu 7 listopada 2018 r. podczas przerwy w Zgromadzeniu Członków Sekcji Sportów Elektronicznych odbyło się pierwsze spotkanie nowo wybranego zarządu, na którym zdecydowano o podziale funkcji. W kadencji 2018-1021 podział funkcji w Zarządzie SSE przedstawia się następująco: