W nawiązaniu do zaproszenia Ministra Cyfryzacji z dnia 8 listopada 2018 r. do zgłaszania kandydatów na członków Rady do Spraw Cyfryzacji trzeciej kadencji, Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji, jako podmiot uprawniony zarekomendowała następujące osoby:

  • Andrzej Abramczuk (NETIA)
  • Eliza Durka-Cieślawska (SIEMENS)
  • Radosław Fotyga (NOVUM)
  • Jarosław Tworóg (KIGEiT)