Dziś Prezes KIGEiT Stefan Kamiński podpisał List Intencyjny w którym deklaruje chęć przyłączenia Izby do Centrum Innowacji Cyfrowych (DIH) Profesjonalnych Zastosowań Mikroeketroniki i Fotoniki dla Cyfryzacji Przemysłu 4.0 koordynowanego przez Instytut Technologii Elektronowej.

Tym samym Izba dołącza do elitarnego grona firm tworzących społeczność DIHów w Polsce i Europie.