W związku z zakończeniem konsultacji jakie były prowadzone w naszej Izbie a dotyczących identyfikacji potrzeb przedsiębiorców w zakresie modyfikacji zasad udzielania pomocy publicznej w latach 2021-2027, KIGEiT przesłała do Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii uwagi zebrane wśród naszych członków. Mamy nadzieję, że Ministerstwo przygotowując polskie stanowisko negocjacyjne uwzględni przesłane przez nas uwagi, które wpłyną na zmiany w przepisach dotyczących pomocy publicznej.