Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje publiczne dotyczące inicjatywy: System rozmieszczenia małych punktów dostępu bezprzewodowego. Technologie 5G oferują perspektywy nowych cyfrowych modeli biznesowych i polegają na dodatkowej instalacji wielu małych bezprzewodowych punktów dostępowych. Aby utorować drogę do terminowego wdrożenia technologii 5G o wysokiej przepustowości i prędkości, takie małe stacje bazowe tzw. small cells, powinny być rozmieszczone w dużej liczbie bez ograniczeń administracyjnych. W Europejskim kodeksie łączności elektronicznej (EECC) wzywa się Komisję do określenia warunków niezbędnych do ich zwolnienia z obowiązku uzyskania pozwoleń w całej UE. W szczególności  ma to polegać na skróceniu czasu i zmniejszeniu obciążeń administracyjnych związanych obecnie z rozmieszczeniem małych stacji bazowych. W tym kontekście Komisja zaproponuje akt wykonawczy, który określi cechy fizyczne i techniczne, takie jak maksymalna wielkość, waga oraz, w stosownych przypadkach, moc emisji małych stacji bazowych, które skorzystają ze zwolnienia. Wniosek Komisji dotyczący aktu wykonawczego musi być również zgodny z celem polityki określonym w art. 57 EECC, jakim jest zapobieżenie nieuzasadnionemu ograniczeniu rozmieszczenia małych stacji bazowych, przy należytym uwzględnieniu potencjalnych skutków takiego uproszczonego systemu rozmieszczania, w szczególności w zakresie kwestii ochrony środowiska i zdrowia.

Celem działań konsultacyjnych jest zebranie dowodów na temat skali zagęszczenia sieci, kryteriów, które należy rozważyć w celu określenia, które małe stacje bazowe powinny korzystać z uproszczonego systemu wdrażania oraz prawdopodobnych skutków. Konsultacje zostały ogłoszone 16 stycznia 2019 roku i potrwają do dnia 10 kwietnia 2019 r. Wszystkich zainteresowanych prosimy o zgłaszanie uwag i komentarzy na adres poczty elektronicznej naszej Izby do dnia 05 kwietnia 2019 r. Zebrane uwagi przekażemy do Komisji Europejskiej. Prace będą prowadzone w ramach Sekcji Operatorów Telekomunikacyjnych KIGEiT (SOT).