Komisja Europejska (KE) rozpoczęła konsultacje publiczne dotyczące oceny funkcjonowania Dyrektywy maszynowej. W ocenie KE Dyrektywa maszynowa wymaga aktualizacji w celu dalszego podniesienia poziomu bezpieczeństwa i uwzględnienia najnowszych innowacji z sektora IT. Celem konsultacji jest ocena i ewentualne wprowadzenie zmian które dostosują dyrektywę do zharmonizowanych przepisów UE w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa produktów oraz uwzględnią wyzwania wynikające z postępu technicznego związanego z cyfryzacją.
W związku z powyższym zachęcamy wszystkich zainteresowanych do składnia uwag i komentarzy w terminie do 4 lutego 2019 roku na adres poczty elektronicznej naszej Izby. Zbieranie uwag i komentarzy oraz  przekazanie ich do KE będzie koordynowane w ramach prac Sekcji Producentów Aparatury Elektrycznej KIGEiT (SPAE)