Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii poinformowało, że w ramach współpracy z partnerami społecznymi, rozpoczęło prace mające na celu identyfikację potrzeb przedsiębiorców w zakresie modyfikacji zasad udzielania pomocy publicznej w latach 2021-2027. Nasza Izba rozpoczyna tym samym konsultacje i zwracamy się do wszystkich zainteresowanych o przekazanie:

  • doświadczeń, uwag, problemów dotyczących pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorstwom,
  • propozycji nowych rozwiązań, przeznaczeń pomocy, kwestii dotychczas nieuregulowanych, gdzie istnieje uzasadniona potrzeba ich uregulowania w nowej perspektywie.

Na bazie zgłoszonych propozycji, Ministerstwo chce przygotować polskie stanowisko negocjacyjne i opracować materiał, który będzie wskazywał na ważne z punktu widzenia interesu RP zmiany w przepisach dotyczących pomocy publicznej. Zaintersowanych reformą zasad wspierania przedsiębiorstw ze środków publicznych w okresie 2021-2027 prosimy o przesłanie uwag lub komentarzy do 16 stycznia 2019 roku do godz. 14:00 na adres naszej skrzynki pocztowej: kigeit@kigeit.org.pl.


Wyniki konsultacji: Komitet Gospodarki Innowacyjnej (KGI) naszej Izby, po przeprowadzeniu procesu konsultacji w środowisku zebrał uwagi, które zostały przesłane do Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii w dniu 10.01.2019 r.