Od 1 stycznia 2019 wejdzie w życie rozporządzenie Rady (UE) 2018/2069 zawieszające cła autonomiczne wspólnej taryfy celnej na niektóre produkty rolne i przemysłowe. Zawieszeniami zostało objętych wiele towarów z sektora elektroniki,  telekomunikacji i motoryzacji. Izba przygotowała wyciąg z w/w pozycji, który jest dostępny dla członków Izby (wysyłamy go w ramach Biuletynu Regulacji Celnych).

Od 1 stycznia 2019 roku na podstawie rozporządzenia Rady (UE) 2018/2070 zostały ustanowione nowe kontyngenty taryfowe. Rozporządzenie otworzyło i ustaliło sposób zarządzania autonomicznymi kontyngentami taryfowymi Unii na niektóre produkty rolne i przemysłowe. Kontyngentami objęto także towary dla przemysłu elektronicznego i motoryzacyjnego. Tak jak dla zawieszeń opracowaliśmy dla naszych członków wyciąg z tych kontyngentów (wysyłamy go w ramach Biuletynu Regulacji Celnych).