Z Ministerstwa Cyfryzcji otrzymalismy zaproszenie do konsultacji projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego. Na stronach Rządowego Centrum Legislacj (RCL) zamieszczono projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem i OSR (ocena skutków regulacji).

Konsultacje w Izbie będą prowadzone w ramach Sekcji Operatorów Telekomunikacyjnych (SOT). Wszystkich zainteresowanych prosimy o zgłaszanie uwag i komentarzy do 07 stycznia 2019 roku do godz. 12:00 na adres poczty elektronicznej: kigeit@kigeit.org.pl.