Opublikowana została decyzja Rady UE 2018/1907, która zatwierdziła umowę o partnerstwie gospodarczym z Japonią. Umowa w rozdziale 2 HANDEL TOWARAMI zawiera transzę stopniowej liberalizacji ceł w handlu towarami. Pierwsza transza obniżenia ceł dokonana będzie w dniu wejścia w życie umowy, kolejne roczne obniżenia mają miejsce pierwszego dnia każdego kolejnego roku. Przedsiębiorcy planujący eksport produktów do Japonii na warunkach określonych w Umowie EPA zobowiązani są do zapisania się w systemie zarejestrowanych eksporterów (Registered Exporter system -REX). Szczegółowe wytyczne dotyczące rejestracji znajdują się na stronie Ministerstwa Finansów. Natomiast tekst umowy UE-Japonia znajdą Państwo <tutaj>.