W dniu 27 grudnia 2018 r. Izba wysłała do Ministerstwa Cyfryzacji stanowisko w związku z konsultacjami publicznymi projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (tzw. Megaustawa).

Mając na względzie, że Izba wspiera wszelkie działania zmierzające do ułatwienia inwestycji w sektorze telekomunikacyjnym, wobec tego ogólna ocena kierunku, w jakim zmierza projektowana ustawa jest niewątpliwie pozytywna. Niemniej jednak Izba zwraca uwagę w stanowisku na niektóre rozwiązania, które być może wymagają pewnych modyfikacji, tak aby zapewnić realizację zakładanych celów.