KIGEiT informuje, że zgodnie z planem w dniu 26 lutego 2021 roku rozpoczęły się prowadzone przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej konsultacje społeczne projektu dokumentuKrajowy Plan Odbudowy”. W dokumencie tym zostały zawarte propozycje reform i inwestycji, na które Polska będzie miała do dyspozycji około 58 miliardów euro. Na tę kwotę składa się 23,9 miliarda euro dotacji i 34,2 miliarda euro pożyczek.

Pieniądze w ramach KPO będą inwestowane w pięciu obszarach:

  • odporność i konkurencyjność gospodarki – 18,6 miliarda złotych
  • zielona energia i zmniejszenie energochłonności – 28,6 miliarda złotych
  • transformacja cyfrowa – 13,7 miliarda złotych
  • dostępność i jakość ochrony zdrowia – 19,2 miliarda złotych
  • zielona i inteligentna mobilności – 27,4 miliarda złotych

Konsultacje potrwają do 2 kwietnia 2021 roku. Uwagi można przesyłać poprzez „Formularz składania uwag„.  Udział w konsultacjach może wziąć każdy. Po uzgodnieniu społecznym projektu KPO zostanie on przekazany do rozpatrzenia Radzie Ministrów.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przekazanie ewentualnych uwag wraz z uzasadnieniem. Zapraszamy do przesyłania opinii w wersji edytowalnej do dnia 29 marca 2021 roku na adres poczty elektronicznej naszego Biura. W Izbie prace będą koordynowane przez Komitet Gospodarki Innowacyjnej (KGI).


Wyniki konsultacji:
Po zakończeniu konsultacji wśród naszych członków, KIGEiT zgłosiła uwagi które w dniu 1 kwietnia 2021 roku zostały zgłoszone za pośrednictwem dedykowanego formularza zgłaszania uwag. Poza powyższymi uwagami naszych członków dodatkowo zostało zgłoszonych pięć uwag Zarządu KIGEiT. Mogą Państwo zapoznać się z nimi: TUTAJ.