Zachęcamy do zapoznania się z możliwością udziału w Projekcie Sukcesja w firmach rodzinnych – wsparcie przejścia między generacjami”, który otrzymał dofinansowanie z Programu Operacyjnego Wiedza i Rozwój.

Projekt „Sukcesja w firmach rodzinnych – wsparcie przejścia między generacjami” pozwala na opracowanie indywidualnej i dopasowanej do potrzeb klienta strategii sukcesji. Projekt podzielony jest na 4 etapy, których celem jest przeprowadzenie analizy przedsiębiorstwa, rozpoznania potrzeb oraz oczekiwań, zarówno nestora jak i sukcesora. W ramach projektu oferowane jest wsparcie ekspertów z zakresu prawnego, organizacyjno-zarządczego, ekonomicznofinansowego oraz mediacyjnego.

Dla kogo wsparcie projektowe?

Projekt jest adresowany do firm z sektora MŚP i jego celem jest opracowanie indywidualnej i dopasowanej do potrzeb klienta strategii sukcesji. Projekt posiada dofinansowanie na poziomie 90% ze środków unijnych. Wsparcie jest przeznaczone dla przedsiębiorstw, które są prowadzone w oparciu o osobistą pracę co najmniej dwóch członków rodziny, gdzie co najmniej 1 z nich ma istotny wpływ na zarządzanie. Przedsiębiorstwo musi spełniać taki warunek, żeby członkowie rodziny posiadali łącznie udziały większościowe.

Więcej informacji na temat możliwości udziału firm w projekcie można uzyskać u Operatora projektu, którym jest firma Nova Praxis (tel. +48 12 200 29 71, e-maial: sukcesja@novapraxis.pl).