W dniu 8 marca 2021 r. Izby gospodarcze zrzeszające przedsiębiorców polskiego rynku telekomunikacyjnego oraz branży ICT, w związku z prowadzonymi modyfikacjami strategii szczepień przeciwko COVID-19, wystąpiły z apelem o uwzględnienie w dalszych pracach nad harmonogramem szczepień pracowników terenowych przedsiębiorstw sektora telekomunikacyjnego w grupie osób uprawnionych do zaliczenia do priorytetowej grupy do szczepień w ramach etapu „I”.