Izba otrzymała z Departamentu Telekomunikacji KPRM prośbę o przekazanie stanowiska do nowego projektu regulacji roamingowych z dnia 24 lutego 2021 r., dostępnego <tutaj>. W opinii Komisji Europejskiej aktualna sytuacja na rynku roamingu nie gwarantuje kontynuacji RLAH bez interwencji regulacyjnej. Komisja oceniając efekty wprowadzonych przepisów proponuje regulacyjne przedłużenie zasady RLAH, niezmiennie dążąc do ulepszenia funkcjonowania całego mechanizmu.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przekazanie ewentualnych uwag. Zapraszamy do przesyłania opinii w wersji edytowalnej do dnia 22 marca 2021 roku na adres poczty elektronicznej naszego Biura. Prace w KIGEiT będą prowadzone w ramach Sekcji Operatorów Telekomunikacyjnych (SOT).


Wyniki konsultacji:
Po zakończeniu konsultacji wśród naszych członków, KIGEiT przygotowała stanowisko, które w dniu 23 marca 2021 roku zostało przesłane do Departamentu Telekomunikacji KPRM. Stanowisko zostało przygotowane w ramach Sekcji Operatorów Telekomunikacyjnych (SOT), działającej w naszej Izbie.