Ministerstwo Klimatu (MK) poinformowało o rozpoczęciu konsultacji nad projektem rozporządzenia w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów.
Przebieg procesu legislacyjnego mogą Państwo śledzić na stronie Rządowego Centrum Legislacji (RCL) gdzie znajdą Państwo zarówno projekt rozporządzenia jak i uzasadnienie oraz ocenę skutków regulacji (OSR). Uwagi proszę uprzejmie przekazywać na nasz  adres poczty elektronicznej  w terminie do dnia 18 grudnia 2019 roku do godz. 15.00. Skrócony termin uzgodnień MK uzasadnia koniecznością wejścia w życie rozporządzenia z dniem 1 stycznia 2020 r. w celu spójnego prowadzenia ewidencji odpadów w 2020 r. przez przedsiębiorców.
Jednocześnie MK informuje, że brak odpowiedzi w ww. terminie potraktuje jako uzgodnienie projektu.