W dniu 13 grudnia 2019 roku Izba wysłała do Ministerstwa Klimatu stanowisko w ramach prowadzonych konsultacji dotyczących rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.

Stanowisko zostało przygotowane w ramach Sekcji Operatorów Telekomunikacyjnych (SOT), działającej w naszej Izbie.