Ministerstwo Rozwoju uruchomiło projekt wspierający promocję polskiego eksportu. Promocja polskich przedsiębiorstw na rynku światowym wspierana jest ze środków krajowych m.in. poprzez refundację części wydatków poniesionych na realizacje poniższych działań promocyjnych:

  1. Branżowe projekty promocyjne.
  2. Przedsięwzięcia promocyjne.
  3. Wydawnictwa i materiały promocyjne.
  4. Certyfikaty wyrobów eksportowych.

Dotacja udzielana jest przedsiębiorcy w formule pomocy publicznej de minimis.